НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ
ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ

Цени

Ценови каталог на услугите на Акредитирана изпитвателна лаборатория към НИИВСН ЕООД

ВИНО


НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛ

ЦЕНА

1

Алкохол

12.00 лв.

2

Относително тегло

8.00 лв.

3

Захари

15.00 лв.

4

Обща киселинност

8.00 лв.

5

Летлива киселинност

12.00 лв.

6

Екстракт /изчислителен метод/

3.00 лв.

7

Серен диоксид-свободен, общ аспирационен метод

12.00 лв.

8

Серен диоксид-свободен, йодометричен метод

12.00 лв.

9

рН

4.00 лв.

10

Цианидни производни

35.00 лв.

11

Сорбинова киселина /спектрофотометрично/

25.00 лв.

12

Алдехиди/спектрофотометрично/

15.00 лв.

13

Желязо, (ААС, flame)

23.00 лв.

14

Мед, (ААС, flame)

23.00 лв.

15

Олово, (ААС, flame)

23.00 лв.

16

Цинк, (ААС, flame)

23.00 лв.

17

Кадмий, (ААС, flame)

30.00 лв.

18

Арсен, (ААGF)

30.00 лв.

19

Олово, (ААGF)

23.00 лв.

20

Органични киселини, HPLC
/винена киселина, лимонена киселина, млечна киселина, ябълчна киселина и други/

28.00 лв.

21

Фенолни вещества, HPLC
/галова киселина, кафеена киселина, катехин, епикатехин и други/

28.00 лв.

22

Метилов алкохол, (GC)

15.00 лв.

23

Естери, като етил ацетат (GC)

15.00 лв.

24

Алдехиди, като ацеталдехид (GC)

15.00 лв.

25

Висши алкохоли, (GC)
/1-бутанол, 2-бутанол, 1-пропанол, 2-метил-1-пропанол,2-метил-1-бутанол, 3-метил-1-бутанол/

20.00 лв.

26

Глицерин, (GC)

27.00 лв.

27

Пепел

29.00 лв.

28

Алкалност на пепел

28.00 лв.

29

Доказване на синтетични багрила

40.00 лв.

30

Диглюкозид на малвидола

50.00 лв.

31

Стабилност при ниска температура

7.00 лв.

32

Стабилност при висока температура

7.00 лв.

33

Оксидазна стабилност

7.00 лв.

34

Излишък на бистрител

5.00 лв.

35

Берлинско синило

5.00 лв. 

36

Индекс на Фолин-Чикалто

12.00 лв.

37

Сулфати

12.00 лв.

38

Хлориди

19.00 лв.

39

Бор

40.00 лв.

40

Цветни характеристики /интензитет и нюанс на цвета/

19.00 лв.

41

Фенолни вещества /спектрофотометрично/

19.00 лв.

42

Антоциани /спектрофотометрично/

19.00 лв.

43

Проверка на селеронов апарат

50.00 лв.

44

Органолептична оценка

50.00 лв.

45

Наляганe на въглероден двуокис

5.00 лв.

46

Микроскопиране след центрофугиране

10.00 лв.

47

Посявка на гроздов агар за дрожди и плесени

49.00 лв.

48

Посявка на зелев агар за млечнокисели бактерии

49.00 лв.

49

Посявка на пивна мъст агар с алкохол за оцетнокисели бактерии

49.00 лв.

50

Определяне броя на живи микроорганизми след мембранно филтриране

55.00 лв.

51

Транс-ресвератрол (от 1 до 3  проби)

150.00 лв.

52

Транс-ресвератрол (при 4 и повече проби)

30.00 лв.

53

Алкохол джибри, винени утайки

50.00 лв.

54

Захар джибри, винени утайки

50.00 лв.

*Посочените цени са в лева без ДДС и са за една проба

 

ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ, ДЕСТИЛАТ, СПИРТНИ НАПИТКИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛ

ЦЕНА

1

Алкохол

12.00 лв.

2

Относителна плътност

8.00 лв.

3

Захари

15.00 лв.

4

Обща киселинност

8.00 лв.

5

Летлива киселинност

12.00 лв.

6

Метилов алкохол, (GC)

15.00 лв.

7

Естери, като етилацетат, (GC)

15.00 лв.

8

Алдехиди, като ацеталдехид, (GC)

15.00 лв.

9

Висши алкохоли, (GC)
/1-бутанол, 2-бутанол,
1-пропанол, 2-метил-1-пропанол,2-метил-1-бутанол, 3-метил-1-бутанол/

20.00 лв.

10

Денатуриращ агент, (GC),
2-пропанол

30.00 лв.

11

Глицерин, (GC)

27.00 лв.

12

Анетол, (GC)

27.00 лв.

13

Пропилен гликол, (GC)

/1,2-пропандиол/

27.00 лв.

14

Етилкарбамат

100.00 лв.

15

Серен диоксид /йодометрично/

12.00 лв.

16

рН

4.00 лв.

17

Фурфурал

35.00 лв.

18

Цианидни производни

35.00 лв.

19

Сух екстракт
/тегловен метод/

28.00 лв.

20

Желязо, (ААС)

23.00 лв.

21

Мед, (ААС)

23.00 лв.

22

Олово, (ААС)

23.00 лв.

23

Цинк, (ААС)

23.00 лв.

24

Кадмий, (ААС)

30.00 лв.

25

Арсен, (ААGF)

30.00 лв.

26

Фенолни вещества, HPLC /галова киселина, ванилинова киселина кафеена киселина, катехин, епикатехин, сирингалдехид и други/

28.00 лв.

27

Пепел

29.00 лв.

28

Летливи азотни вещества

30.00 лв.

29

Танин /дъбилни вещества/

15.00 лв.

30

Време за обезцветяване на разтвор на KMnO4

12.00 лв.

31

Чистота /Савал/

15.00 лв.

32

Тест за абсорбиране на ултравиолетова светлина /спектрофотометрично/

19.00 лв.

33

Идентичност

10.00 лв.

34

Бистрота

3.00 лв.

35

Органолептична оценка

50.00 лв.

36

Интензитет на цвета /спектрофотометрично/

22.00 лв.

*Посочените цени са в лева без ДДС и са за една проба

 

ОЦЕТ, КИСЕЛ ПРОДУКТ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛ

ЦЕНА

1

Алкохол

12.00 лв.

2

Относителна плътност

8.00 лв.

3

Летлива киселинност

12.00 лв.

4

Обща киселинност

8.00 лв.

5

Общ екстракт /тегловен метод/

28.00 лв.

6

Желязо, (ААС)

23.00 лв.

7

Мед, (ААС)

23.00 лв.

8

Серен диоксид /йодометричен метод/

12.00 лв.

9

Органолептична оценка

10.00 лв.

*Посочените цени са в лева без ДДС и са за една проба

 

ДРУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛ

ЦЕНА

1

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПЕРТИЗА/ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ

100.00 лв.

2

ОБУЧЕНИЕ по показатели (от 1 до 5 показателя) (на ден)

125.00 лв.

3

ОБУЧЕНИЕ за работа с апаратура (на ден)

125.00 лв.

4

ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

4.00 лв.

5

ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ или  РУСКИ ЕЗИК

5.00 лв.

*Посочените цени са в лева без ДДС и са за една проба

  

НОВИ УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛ

1

Захари /Захароза, Глюкоза, Фруктоза/, HPLC

2

Фталати в спиртни напитки:

- Phthalic acid, benzylbutyl ester (BBP);
- Phthalic acid, bis-butyl ester (DBP);

- Phthalic acid,bis-2-ethylhexy ester (DEHP);

- Phthalic acid, bis-iso-butyl ester (DIBP);

3

1,3-пропандиол

4

Диетилен гликол

5

Ацетон

6

Оцетна киселина

7

Метилетилкетон (МЕТ)

8

Денатониум бензоат

9

Калций

10

Натрий

11

Изкуствени подсладители, HPLC
Ацесулфам К,Захарин, Сукралоза, Аспартам, Натриев цикламат.

12

Алергени /яйчен, млечен/, ELISA - метод